Τζάκης Θωμάς - Ψυκτικές εγκαταστάσεις, ψυκτικοί θάλαμοι, βιομηχανική ψύξη

Εγκαταστάσεις - Υπηρεσίες - Μελέτες

Η εταιρία Τζάκης έχει έδρα στη Νάουσα Ημαθίας και από το 1978 ασχολείται με

  • Μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών ψυκτικών εγκαταστάσεων
    Πρόψυξη, συντήρηση, κατάψυξη, τούνελ ταχείας κατάψυξης, βιομηχανικός κλιματισμός και αερισμός
  • Ολοκληρωμένα έργα
    Τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελς, πορτών, διαμόρφωση ψυκτικών θαλάμων, ηλεκτρικές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού και παρακολούθησης ψυκτικής εγκατάστασης
  • Συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων
    Εκπόνηση, παρακολούθηση και εκτέλεση προγράμματος περιοδικής συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων

Πελατολόγιο - Εγκαταστάσεις

Με πάνω από πενήντα εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες